หมอกควันทางภาคเหนือ ที่มาภาพ : http://media.thaigov.go.th

หมอกควันทางภาคเหนือ ที่มาภาพ : http://media.thaigov.go.th