งานสัมนาเรื่อง “Green and Eco Design for Sustainable Future and LEED Preparetion” โดย โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)

งานสัมนาเรื่อง ?Green and Eco Design for Sustainable Future and LEED Preparetion? โดย โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)