อาสาสมัครลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากหมู่บ้าน โดยใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมช่วยเก็บข้อมูล

อาสาสมัครลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากหมู่บ้าน โดยใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมช่วยเก็บข้อมูล