นางสุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)

นางสุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)