นายอัฌชา สุวรรณปากแพรก (เสื้อสีขาว) ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th/media/content/2011/10/20/210761/hr1667/630.jpg

นายอัฌชา สุวรรณปากแพรก (เสื้อสีขาว) ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th/media/content/2011/10/20/210761/hr1667/630.jpg

นายอัฌชา สุวรรณปากแพรก (เสื้อสีขาว) ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th/media/content/2011/10/20/210761/hr1667/630.jpg