นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาภาพ : http://www.onec.go.th/onec_administrator/uploads/Newseducation/491-image.jpg

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาภาพ : http://www.onec.go.th/onec_administrator/uploads/Newseducation/491-image.jpg

นายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มาภาพ : http://www.onec.go.th/onec_administrator/uploads/Newseducation/491-image.jpg