หนี้สาธารณะต่อจีดีพี (ข้อมูลแสดงเป็นรายปีงบประมาณ)

หนี้สาธารณะต่อจีดีพี (ข้อมูลแสดงเป็นรายปีงบประมาณ)