เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดเสวนาหัวข้อ “พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดเสวนาหัวข้อ ?พ.ร.ก.โอนภาระหนี้กองทุนฟื้นฟู แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?