บรรยากาศในวันตอนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่

บรรยากาศในวันตอนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่

บรรยากาศในวันตอนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่