นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ที่มาภาพ : http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/B100526A1N9107.jpg

นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ที่มาภาพ : http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/B100526A1N9107.jpg

นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของสกสค. ที่มาภาพ : http://www.siamsport.co.th/_ImagesNews/B100526A1N9107.jpg