นายอารีย์ วงศ์สืบ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค.(คนกลาง)

นายอารีย์ วงศ์สืบ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค.(คนกลาง)

นายอารีย์ วงศ์สืบ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค.(คนกลาง)