นายอารีย์ สืบวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค.(คนกลาง)

นายอารีย์ สืบวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค.(คนกลาง)

นายอารีย์ สืบวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานองค์การค้าของสกสค.(คนกลาง)