นายมาณพ เสงี่ยมบุตร หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดหุ้นจีน เอ แชร์ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ เซี่ยงไฮ้

นายมาณพ เสงี่ยมบุตร หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดหุ้นจีน เอ แชร์ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ เซี่ยงไฮ้

นายมาณพ เสงี่ยมบุตร หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดหุ้นจีน เอ แชร์ บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ เซี่ยงไฮ้