มะเขือกล้า..ดี นางคำปัน นพพันธ์(ซ้าย) ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล(กลาง) และนายกอตบ.เกาะเทโพ จ.อุทัยธานี

มะเขือกล้า..ดี นางคำปัน นพพันธ์(ซ้าย) ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล(กลาง) และนายกอตบ.เกาะเทโพ จ.อุทัยธานี

มะเขือกล้า..ดี นางคำปัน นพพันธ์(ซ้าย) ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล(กลาง) และนายกอตบ.เกาะเทโพ จ.อุทัยธานี