นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์