บัวขาว ป.ประมุข ขณะอุ้มหญิงสาวหมดสติขึ้นรถแท็กซี่ ที่มาภาพ : httpwww.facebook.comtoptenthailand

บัวขาว ป.ประมุข ขณะอุ้มหญิงสาวหมดสติขึ้นรถแท็กซี่ ที่มาภาพ : httpwww.facebook.comtoptenthailand

บัวขาว ป.ประมุข ขณะอุ้มหญิงสาวหมดสติขึ้นรถแท็กซี่ ที่มาภาพ : httpwww.facebook.comtoptenthailand