นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธาณสุข ที่มาภาพ : http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/09/e0b899e0b89ee0b984e0b89ee0b888e0b8b4e0b895e0b8a3e0b98c-e0b8a7e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8b4e0b895-e0b8a3e0b8ade0b887e0b89be0b8a5e0b8b1.jpg

นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธาณสุข ที่มาภาพ : http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/09/e0b899e0b89ee0b984e0b89ee0b888e0b8b4e0b895e0b8a3e0b98c-e0b8a7e0b8a3e0b8b2e0b88ae0b8b4e0b895-e0b8a3e0b8ade0b887e0b89be0b8a5e0b8b1.jpg