นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการกองทุนพัฒนาสตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่มาภาพ : http://www.komchadluek.net/media/img/size_photo_slide/2012/02/19/eaaa86g79gjbbhjdjfbib.jpg

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการกองทุนพัฒนาสตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่มาภาพ : http://www.komchadluek.net/media/img/size_photo_slide/2012/02/19/eaaa86g79gjbbhjdjfbib.jpg

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการกองทุนพัฒนาสตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่มาภาพ : http://www.komchadluek.net/media/img/size_photo_slide/2012/02/19/eaaa86g79gjbbhjdjfbib.jpg