หนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ สิ้นปีงบประมาณ 2554

หนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ สิ้นปีงบประมาณ 2554