นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ที่มาภาพ : http://124.109.24.121/vayupak/images/news/fulls/001-20120111131543.jpg

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ที่มาภาพ : http://124.109.24.121/vayupak/images/news/fulls/001-20120111131543.jpg

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ที่มาภาพ : http://124.109.24.121/vayupak/images/news/fulls/001-20120111131543.jpg