นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง ที่มาภาพ : http://124.109.24.121/vayupak/images/news/fulls/fm06Dec11-01%5Bcover%5D-20111206151336.JPG

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง ที่มาภาพ : http://124.109.24.121/vayupak/images/news/fulls/fm06Dec11-01%5Bcover%5D-20111206151336.JPG