นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/online/2012/01/13261101151326110144l.jpg

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/online/2012/01/13261101151326110144l.jpg