น้ำเสียที่ปล่อยลงทะเล ที่มาบตาพุด ที่มาภาพ : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/528/2528/images/mab9.jpg

น้ำเสียที่ปล่อยลงทะเล ที่มาบตาพุด ที่มาภาพ : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/528/2528/images/mab9.jpg

น้ำเสียที่ปล่อยลงทะเล ที่มาบตาพุด ที่มาภาพ : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/528/2528/images/mab9.jpg