บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำน้ำมันก๊าดผสมน้ำกว่า 10 ลิตร รั่วไหลลงคลองซากหมาก ที่มาภาพ : http://www.npc-se.co.th/backoffice/stock_photo/A_1386.jpg

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำน้ำมันก๊าดผสมน้ำกว่า 10 ลิตร รั่วไหลลงคลองซากหมาก ที่มาภาพ : http://www.npc-se.co.th/backoffice/stock_photo/A_1386.jpg

บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำน้ำมันก๊าดผสมน้ำกว่า 10 ลิตร รั่วไหลลงคลองซากหมาก ที่มาภาพ : http://www.npc-se.co.th/backoffice/stock_photo/A_1386.jpg