ชาวบ้านชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง แจ้งว่ามีปลาตายจำนวนมากในคลองห้วยใหญ่ เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2553 ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/online/2010/11/12894621971289462239l.jpg

ชาวบ้านชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง แจ้งว่ามีปลาตายจำนวนมากในคลองห้วยใหญ่ เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2553 ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/online/2010/11/12894621971289462239l.jpg

ชาวบ้านชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง แจ้งว่ามีปลาตายจำนวนมากในคลองห้วยใหญ่ เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2553 ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/online/2010/11/12894621971289462239l.jpg