พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทหารอากาศ

พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทหารอากาศ

พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทหารอากาศ