นายสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภา และที่ปรึกนายกรัฐมนตรี

นายสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภา และที่ปรึกนายกรัฐมนตรี

นายสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภา และที่ปรึกนายกรัฐมนตรี