ลอร์ด โคลิน ชาร์แมน ประธานกรรมการบริษัท อาวีวา ที่มาภาพ: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02044/sharman_2044382c.jpg

ลอร์ด โคลิน ชาร์แมน ประธานกรรมการบริษัท อาวีวา ที่มาภาพ: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02044/sharman_2044382c.jpg