นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. ที่มาภาพ : http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2009/06/17/images/news_img_52151_1.jpg

นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. ที่มาภาพ : http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2009/06/17/images/news_img_52151_1.jpg

นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการ ป.ป.ช. ที่มาภาพ : http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2009/06/17/images/news_img_52151_1.jpg