พลุระเบิดที่ จ.สุพรรณบุรี ( ที่มาภาพ httpwww.krobkruakao.com )

พลุระเบิดที่ จ.สุพรรณบุรี ( ที่มาภาพ httpwww.krobkruakao.com )