คณะกรรมการรณรงค์แก้ไขมาตรา ๑๑๒ (ครก.๑๑๒) ที่มาภาพ : http www.facebook.comphoto.phpfbid=297763270274472&set=a.145671072150360.32984.145670862150381&type=1

คณะกรรมการรณรงค์แก้ไขมาตรา ๑๑๒ (ครก.๑๑๒) ที่มาภาพ : http www.facebook.comphoto.phpfbid=297763270274472&set=a.145671072150360.32984.145670862150381&type=1

คณะกรรมการรณรงค์แก้ไขมาตรา ๑๑๒ (ครก.๑๑๒) ที่มาภาพ : http www.facebook.comphoto.phpfbid=297763270274472&set=a.145671072150360.32984.145670862150381&type=1