ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่มาภาพ : http://image.bangkokbiznews.com/media/images/size1/2011/07/04/cdjjhdg77gif5969gkg7i.jpg

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่มาภาพ : http://image.bangkokbiznews.com/media/images/size1/2011/07/04/cdjjhdg77gif5969gkg7i.jpg

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่มาภาพ : http://image.bangkokbiznews.com/media/images/size1/2011/07/04/cdjjhdg77gif5969gkg7i.jpg