ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th/media/content/2011/01/05/139004/hr1667/630.jpg

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th/media/content/2011/01/05/139004/hr1667/630.jpg

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มาภาพ : http://www.thairath.co.th/media/content/2011/01/05/139004/hr1667/630.jpg