ภาพของโรเจอร์ เฟนตันที่มอร์ริสนำมาดัดแปลง เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดว่าต่อให้มีช้างในทิวทัศน์นี้ เฟนตันก็สามารถตัดมันออกไปจากภาพได้

ภาพของโรเจอร์ เฟนตันที่มอร์ริสนำมาดัดแปลง เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดว่าต่อให้มีช้างในทิวทัศน์นี้ เฟนตันก็สามารถตัดมันออกไปจากภาพได้

ภาพของโรเจอร์ เฟนตันที่มอร์ริสนำมาดัดแปลง เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดว่าต่อให้มีช้างในทิวทัศน์นี้ เฟนตันก็สามารถตัดมันออกไปจากภาพได้