ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เล่าถึงที่มาโครงการพร้อมกินพร้อมปลูกพร้อมเพาะ

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เล่าถึงที่มาโครงการพร้อมกินพร้อมปลูกพร้อมเพาะ

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เล่าถึงที่มาโครงการพร้อมกินพร้อมปลูกพร้อมเพาะ