การป้องกันน้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพซ้ายมือเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนไม้คือกำแพงคอนกรีตกระสอบทรายต่อขึ้นมาแล้วมีไม้ล็อคไม่ให้กระสอบหลุด ถัดมาเป็นดินคลุกหินถมเป็นกำแพงสูง 2-3เมตร และมีน้ำคั่นกลางเพื่อให้น้ำเป็นตัวเชื่อมคอยดันกำแพงคอนกรีตอีกที ที่มาภาพ http://uc.exteenblog.com/ifew/images/2011flood/29.jpg”

การป้องกันน้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพซ้ายมือเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนไม้คือกำแพงคอนกรีตกระสอบทรายต่อขึ้นมาแล้วมีไม้ล็อคไม่ให้กระสอบหลุด ถัดมาเป็นดินคลุกหินถมเป็นกำแพงสูง 2-3เมตร และมีน้ำคั่นกลางเพื่อให้น้ำเป็นตัวเชื่อมคอยดันกำแพงคอนกรีตอีกที ที่มาภาพ http://uc.exteenblog.com/ifew/images/2011flood/29.jpg"

การป้องกันน้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพซ้ายมือเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนไม้คือกำแพงคอนกรีตกระสอบทรายต่อขึ้นมาแล้วมีไม้ล็อคไม่ให้กระสอบหลุด ถัดมาเป็นดินคลุกหินถมเป็นกำแพงสูง 2-3เมตร และมีน้ำคั่นกลางเพื่อให้น้ำเป็นตัวเชื่อมคอยดันกำแพงคอนกรีตอีกที ที่มาภาพ http://uc.exteenblog.com/ifew/images/2011flood/29.jpg”