นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืองน้ำลึก ที่เมืองทวาย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า ที่มาภาพ : http://2.bp.blogspot.com/-LmZLYjRBxYc/Ta-vnyUZ-WI/AAAAAAAAAMY/DBcDLPkw-fk/s1600/Dawei1.jpg

นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืองน้ำลึก ที่เมืองทวาย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า ที่มาภาพ : http://2.bp.blogspot.com/-LmZLYjRBxYc/Ta-vnyUZ-WI/AAAAAAAAAMY/DBcDLPkw-fk/s1600/Dawei1.jpg

นิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืองน้ำลึก ที่เมืองทวาย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า ที่มาภาพ : http://2.bp.blogspot.com/-LmZLYjRBxYc/Ta-vnyUZ-WI/AAAAAAAAAMY/DBcDLPkw-fk/s1600/Dawei1.jpg