เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 สถาบันวิมุตตยาลัย จัดกิจกรรมเสวนาธรรมเรื่อง “2012 หากโลกาวินาศไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร“ โดยมีวิทยากร ท่านว.วชิรเมธี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา(ที่สองจากซ้าย) และโหราจารย์กรหริศ บัวสรวง(ที่หนึ่งจากขวา) ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 สถาบันวิมุตตยาลัย จัดกิจกรรมเสวนาธรรมเรื่อง ?2012 หากโลกาวินาศไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร? โดยมีวิทยากร ท่านว.วชิรเมธี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และโหราจารย์กรหริศ บัวสรวง ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 สถาบันวิมุตตยาลัย จัดกิจกรรมเสวนาธรรมเรื่อง “2012 หากโลกาวินาศไทยทั้งชาติจะรับมืออย่างไร“ โดยมีวิทยากร ท่านว.วชิรเมธี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา และโหราจารย์กรหริศ บัวสรวง ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ