ปตท.แจงปัญหาเอ็นจีวีขาดตลาด กรณีพม่าหยุดจ่ายก๊าซ

ปตท.แจงปัญหาเอ็นจีวีขาดตลาด กรณีพม่าหยุดจ่ายก๊าซ

ปตท.แจงปัญหาเอ็นจีวีขาดตลาด กรณีพม่าหยุดจ่ายก๊าซ