นิคมอุตสาหกรรมไฮเทควางบิ๊กแบ๊กป้องกันน้ำท่วมในช่วงวิกฤตแต่ไม่สามารถป้องกันได้ ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/online/2011/11/13205531711320553636l.jpg

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทควางบิ๊กแบ๊กป้องกันน้ำท่วมในช่วงวิกฤตแต่ไม่สามารถป้องกันได้ ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/online/2011/11/13205531711320553636l.jpg

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทควางบิ๊กแบ๊กป้องกันน้ำท่วมในช่วงวิกฤตแต่ไม่สามารถป้องกันได้ ที่มาภาพ : http://www.matichon.co.th/online/2011/11/13205531711320553636l.jpg