รถยนต์ฮอนด้าที่เสียหายจากน้ำท่วมถูกนำมาทำลาย ที่มาภาพ : http://pics.manager.co.th/Images/554000017445601.JPEG

รถยนต์ฮอนด้าที่เสียหายจากน้ำท่วมถูกนำมาทำลาย ที่มาภาพ : http://pics.manager.co.th/Images/554000017445601.JPEG

รถยนต์ฮอนด้าที่เสียหายจากน้ำท่วมถูกนำมาทำลาย ที่มาภาพ : http://pics.manager.co.th/Images/554000017445601.JPEG