ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > แกะรอยหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ กว่า 10 ปี ดอกเบี้ยท่วม 6.78 แสนล้านบาท > เฟสบุ๊ก นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล (ตรวจการบ้านที่สั่งไปก่อนหน้านี้ และตั้งโจทย์ให้กลับไปทำใหม่)

เฟสบุ๊ก นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล (ตรวจการบ้านที่สั่งไปก่อนหน้านี้ และตั้งโจทย์ให้กลับไปทำใหม่)

4 พฤศจิกายน 2011


เฟสบุ๊ก นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล (ตรวจการบ้านที่สั่งไปก่อนหน้านี้ และตั้งโจทย์ให้กลับไปทำใหม่)

ป้ายคำ :