สรุปจำนวนสาขา และ ATM ที่ปิดบริการ

สรุปจำนวนสาขา และ ATM ที่ปิดบริการ