บัญชีสำรองพิเศษ แสดงกำไรสะสม ที่เป็นเหมือนทุนของธปท. ณ สิ้นปี 2553

บัญชีสำรองพิเศษ แสดงกำไรสะสม ที่เป็นเหมือนทุนของธปท. ณ สิ้นปี 2553