บัญชีทุนสำรองเงินตรา ณ 30 ธ.ค. 2553

บัญชีทุนสำรองเงินตรา ณ 30 ธ.ค. 2553