ThaiPublica > คนในข่าว > “ภาวิน ศิริประภานุกูล” ถอด 10 ปี กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ให้เงินแต่ไม่ให้อำนาจ > ภาวิน ศิริประภานุกูล" อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาวิน ศิริประภานุกูล" อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

20 มิถุนายน 2013


ป้ายคำ :