ThaiPublica Forum

“ธีรนันท์ ศรีหงส์” แนะตั้ง National Data Pool – ปลุกจิตสำนึกการใช้ข้อมูล รับสังคม Big Data @ life

22 กรกฎาคม 2016

“ธีรนันท์ ศรีหงส์” แนะตั้ง National Data Pool – ปลุกจิตสำนึกการใช้ข้อมูล รับสังคม Big Data @ life

“สุมล กานตกุล” เอไอเอสแนะ Big Data ไม่ใช่ถังขยะที่จับทุกอย่างโยนลงไป ภาครัฐ-เอกชนต้องแชร์ข้อมูล ต่อยอดสู่ Thailand 4.0

22 กรกฎาคม 2016

“สุมล กานตกุล” เอไอเอสแนะ Big Data ไม่ใช่ถังขยะที่จับทุกอย่างโยนลงไป ภาครัฐ-เอกชนต้องแชร์ข้อมูล ต่อยอดสู่ Thailand 4.0

“พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล” เปิดกลยุทธ์ retail-detail ใช้ Big Data ขับเคลื่อน Thailand 4.0 – ชูสร้างวัฒนธรรมขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

22 กรกฎาคม 2016

“พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล” เปิดกลยุทธ์ retail-detail ใช้ Big Data ขับเคลื่อน Thailand 4.0 – ชูสร้างวัฒนธรรมขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล

ThaiPublica Forum 2016#1 : “สฤณี อาชวานันทกุล” พลังของ Big Data – ความย้อนแย้ง – สิทธิที่จะถูกลืม

12 กรกฎาคม 2016

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดเสวนาหัวข้อ “Big Data @ Life: ชีวิตผูกติดข้อมูล สู่อนาคตประเทศไทย 4.0” มีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), นางสาวสุมล กานตกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานวิเคราะห์และวางแผนการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ดร.พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล ที่ปรึกษาด้านการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งในประเทศไทย, นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ,นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ คอลัมนิสต์ สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า นักศึกษาปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และนักวิจัยประจำสถาบันความเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยมินนิโซตา และนายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ผู้ดำเนินรายการ

ลงทะเบียน!!! เชิญร่วมงาน ThaiPublica Forum 2016#1 : “ Big Data @ Life : ชีวิตผูกติดข้อมูล สู่อนาคตประเทศไทย 4.0 ”

23 มิถุนายน 2016

ลงทะเบียน!!! เชิญร่วมงาน ThaiPublica Forum 2016#1 : “ Big Data @ Life : ชีวิตผูกติดข้อมูล สู่อนาคตประเทศไทย 4.0 ”

APM Group-Thaipublica Forum 2016 (ตอน2) : ภาวะผู้นำในภาวะไม่แน่นอน ใครที่จะอยู่รอด – ทฤษฎีการแก้วิกฤติ 6 ข้อ 5 ใจ

7 มีนาคม 2016

คำว่าผู้นำไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เป็นเรื่องขององค์ประกอบหลายๆ ด้าน อย่างไรก็ดีเรื่องสำคัญก็คือ ผู้นำที่สามารถรวบรวมทรัพยากรบุคคลหลากหลายชั้นยอดมาอยู่ในที่เดียวกัน เป็นทักษะที่สำคัญมากของผู้นำยุคปัจจุบัน เพราะตัวผู้นำเอง ทำอะไรได้ไม่หมดหรอก

APM Group-Thaipublica Forum 2016 (ตอน1) : ภาวะผู้นำกับการสื่อสารเพื่อความยั่งยืนขององค์กร – การสร้างบทสนทนากับคนต่างวัย

7 มีนาคม 2016

การสร้างภาวะผู้นำเพื่อให้สามารถสื่อสารกับคนต่างรุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเท่าเทียม ในการนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ด้วยการสร้างคุณค่าโดยต้องเริ่มมาจากข้างใน “internal relationship” สร้างบทสนทนากับคนต่างวัยโดยเคารพในวิถีชีวิตและการเติบโตที่แตกต่าง

ThaiPublica Forum 2015 ครั้งที่ 2: ความจริงใหม่ประเทศไทย – วิธีเผชิญการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นคน lead the change (ตอน 4)

2 ธันวาคม 2015

ThaiPublica Forum 2015 ครั้งที่ 2: ความจริงใหม่ประเทศไทย – วิธีเผชิญการเปลี่ยนแปลง ต้องเป็นคน lead the change (ตอน 4)

ThaiPublica Forum 2015 ครั้งที่ 2: ความจริงใหม่ประเทศไทย โลกเปลี่ยน…เศรษฐกิจไทยเปลี่ยน “Make THE Difference – Collaborative Economy” (ตอน 3)

2 ธันวาคม 2015

ThaiPublica Forum 2015 ครั้งที่ 2: ความจริงใหม่ประเทศไทย โลกเปลี่ยน…เศรษฐกิจไทยเปลี่ยน “Make THE Difference – Collaborative Economy” (ตอน 3)

ThaiPublica Forum 2015 ครั้งที่ 2: ความจริงใหม่ เมื่อประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป – เอกชนต้องมี sense of community มากขึ้น (2)

31 ตุลาคม 2015

ThaiPublica Forum 2015 ครั้งที่ 2: ความจริงใหม่ เมื่อประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป – เอกชนต้องมี sense of community มากขึ้น (2)