ลวง พราง ล่วงรู้ (ข้อมูล)

เวลาเห็นตัวเลขภาพรวมอย่าด่วนสรุป(นักการเมืองมักจะใช้วิธีนี้ในการชักจูงให้คนมองเห็นอะไรตามที่ต้องการ) ให้ดูว่าสามารถมองโดยใช้ตัวแปร lurking/confounding variable ได้รึเปล่า การตั้งคำถามเพื่อค้นหาตัวแปรซ่อนเป็นเรื่องสำคัญต้องใช้ประสบการณ์การฝึกฝน เพราะจะช่วยให้เราเห็นความเป็นจริงแบบแยบยลที่ซ่อนอยู่ได้

Data Art – เล่าเรื่อง data ใกล้ตัวด้วยภาพ

รอบๆ ตัวเรามีอะไรหลายสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น อากาศ เสียง พลังงานไฟฟ้า สัญญาณมือถือหรือแม้แต่ “ข้อมูล หรือ data” ข้อมูลมีอยู่รอบๆ ตัวเราแต่เรามักไม่เคยสังเกตและชอบคิดไปว่าเมื่อพูดถึงข้อมูลก็ต้องเป็นอะไรที่แสดงผลออกมาเป็นตัวเลขหรือกราฟรูปแบบต่างๆ เท่านั้น วันนี้ผมจะเอาเรื่องที่คนคิดว่าไกลตัวอย่าง “ข้อมูล” มาทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น โดยการวาดภาพวิเคราะห์ “ข้อมูล” ชีวิตส่วนตัวจากเฟซบุ๊กของผม (personal analytics visualization) เพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพตามกัน