Tag: ไมโครไฟแนนซ์

ธปท. หนุนสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าเครดิตบูโร ช่วยรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน

29 พฤศจิกายน 2014

สัมมนา “สหกรณ์ยุคใหม่ ก้าวไกลด้วยข้อมูลเครดิต” จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ บริษัทข้อมูลเครดิต และ ธปท. เพื่อสื่อสารถึงประโยชน์ของการเข้าเป็นสมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแก่สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ต่างๆ ช่วยรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุน

ส่องโลกไมโครไฟแนนซ์: เงินออมกับสวัสดิการชุมชน

22 มีนาคม 2012

นวัตกรรมทางการเงินที่น่าตื่นเต้นที่สุดกำลังเกิดขึ้นในภาคการเงินขนาดจิ๋วนอกโลกการเงินกระแสหลัก วงการที่มุ่งเน้นการส่งมอบบริการทางการเงินให้กับคนจน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนาม “ไมโครไฟแนนซ์” (microfinance)