10 อันดับความเสี่ยงสูงสุดในปี 2017 เมื่อโลกเข้าสู่ภาวะ G-Zero ขาดประเทศที่เป็นผู้นำ

Eurasia Group บริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียง ได้เผยแพร่เอกสาร Top Risks 2017: The Geopolitical Recession ที่ระบุเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเป็น 10 ความเสี่ยงสูงสุดของปี 2017 โดยกล่าวว่า ชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาของโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้โลกเราเข้าสู่ภาวะ G-Zero เต็มที่ คือโลกอยู่ในภาวะที่ไม่มีประเทศที่แสดงบทบาทเป็นผู้นำ

อวสานของหนังสือพิมพ์ในยุคดิจิทัล และอะไรคือ Business Model เพื่อการอยู่รอด

หลักการในการเสนอข่าวสารของหนังสือพิมพ์ในช่วงที่ผ่านๆ มา เช่น ความเที่ยงตรง ครอบคลุม และเป็นอิสระ ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวหนังสือพิมพ์เอง แต่มาจากความจำเป็นของคนในสังคม ที่ต้องการข่าวสารที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม เพื่อให้คนในสังคมได้รู้ข้อเท็จจริงและเข้าใจบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้คนเราสามารถมีท่าทีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แสวงหาทางออก และการประนีประนอม เพื่อให้สังคมดีขึ้น หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นๆ ไม่ได้เป็นคนที่ทำให้ คนในสังคมมีความต้องการข่าวสารดังกล่าว แต่เป็นเพียงคนที่หาหนทางในอันที่จะสนองข่าวสารตามที่สังคมคาดหวัง

Grameen Bank จากสินเชื่อรายย่อย สู่พอร์ตการลงทุนของคนยากจน

การปล่อยกู้ของ Grameen Bank ใช้การค้ำประกันที่เรียกว่า “หลักทรัพย์ทางสังคม” (social collateral) จึงมีการกล่าวว่าจุดแข็งของ Grameen Bank คือความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มลูกหนี้ (group solidarity) การปล่อยสินเชื่อของ Grameen Bank ที่ให้แก่วิสาหกิจรายบุคคลถือกันว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลมากในการปลดปล่อยพลังความสามารถในการผลิตของคนในชนบทที่ติด “กับดักรายได้ต่ำและทักษะต่ำ”

อาชีวศึกษา “ระบบคู่ขนาน” ของเยอรมัน ความสำเร็จที่กลายเป็นแบบอย่างแก่นานาประเทศ

เยอรมันเป็นประเทศที่ผ่านความเจ็บปวดมามากจากความผิดพลาดในอดีต เป็นต้นเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่คนทั่วโลกเสียชีวิตไปมากกว่า 60 ล้านคน เมื่อธุรกิจล้มละลาย การกอบกู้ถือเป็นงานที่ยากลำบาก แต่การล้มละลายของประเทศอย่างเช่นเยอรมันหลังสงคราม เรียกว่าเป็นภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าจะเป็นไปได้ เส้นทางการฟื้นฟูก็จะยาวไกลมากกว่าประเทศอื่นๆแต่คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ทำให้เยอรมันสามารถลุกขึ้นมาและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว